Eesti Merealade Infosüsteem

Eesti Merealade Infosüsteem (EMIS) on Eesti operatiivse mereprognoosi portaal. Portaalist on võimalik vaadata ja alla laadida Eesti merealade lühiajalise prognoosi andmeid. Prognoositavad parameetrid on meretase, hoovused, jää paksus ja kontsentratsioon, merevee temperatuur ja soolsus. Prognoos arvutatakse TTÜ Meresüsteemide Instituudi arvutusklastris üks kord päevas ja selle pikkus on 48 tundi. Värske prognoos tehakse kasutajatele kättesaadavaks iga päev ennelõunasel ajal. Mereprognoos Eestis arvutatakse kolmemõõtmelise numbrilise mere tsirkulatsioonimudeliga HBM (HIROMB-BOOS Model), mis on kaasajal enim arendatud merefüüsika operatiivmudel Läänemere jaoks. Sama mudelit kasutatakse ka Euroopa Liidu Copernicus mereteenuse Läänemere piirkonna prognooside arvutamiseks.

Eesti mereprognoosi süsteem kasutab nn z arvutusvõrku horisontaalse resolutsiooniga 0.5 meremiil. Kuni 90 m sügavuseni koosneb arvutusvõrk 3 m paksustest kihtidest, sügavamal on kihtide paksus 5 m. Mudeli arvutused teostatakse 12.5 s ajasammuga kuid andmed salvestatakse ja tehakse kasutajatele kättesaadavaks 1 tunnise ajasammuga. Meteoroloogiliste rajatingimustena kasutab meremudel Eesti Ilmateenistuses opereeritava HIRLAM 11 km horisontaalse resolutsiooniga ilmamudeli rakendust. Avatud mere rajatingimustena kasutatakse SMHI-s opereeritava 1 meremiilise resolutsiooniga HIROMB mudeli rakendust või alternatiivselt Copernicus mereteenuse Läänemere piirkonna operatiivprognoosi. Hüdroloogiliste rajatingimustena on kasutusel klimatoloogiliselt aastakeskmised väärtused. Hetkel vaatlusandmete assimileerimist operatiivmudeli rakendusse ei toimu.